AŞMA

Aşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AŞMA tökülmə
  • AŞMA keçmə — düşmə — çıxma
  • AŞMA çevrilmə — yıxılma
  • AŞMA enmə — düşmə — hoppanma
AŞLIQ
AŞMAQ

Digər lüğətlərdə