ACILAŞMA

Acılaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ACILAŞMA turşulaşma
  • ACILAŞMA tündləşmə
ACILAŞDIRMAQ
ACILAŞMAQ

Digər lüğətlərdə