ACITMAQ₂

f. İncitmək, acığını tutdurmaq. Sözüm onu acıtdı.
– Acıtdı məni acı sözün, tünd nigahın. Füzuli.
Yalnız Mahmudu acıdan bu idi ki, … arvadı üzünün dörddən biri və yaxud yarısını göstərməyi əvəzinə, çarşabı lap çiyninə atıb başını tamamilə açmışdı. B.Talıblı.
[Qaçayın] qaşqabağı, sallaq dodağı, çatılan qaşı, qırışıq alnı müəllimi lap acıtdı. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ACITMAQ turşutmaq — qıcqırtmaq
  • ACITMAQ incitmək — əsəbiləşdirmək — hirsləndirmək

Omonimlər

  • ACITMAQ ACITMAQ I f. Acı etmək, acılaşdırmaq, turşutmaq, qıcqırtmaq. Çox saxlamaqdan yağı acıtmışlar. ACITMAQ II f

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • ACITMAQ ACITMAQ – SAKİTLƏŞDİRMƏK Qaşqabağı, sallaq dodağı, çatılan qaşı, qırışıq alnı müəllimi lap acıtdı (Ə
ACITMAQ
ACITMALI

Digər lüğətlərdə