ALALANMAQ

f.
1. İri açılmaq (gözlər haqqında).
Yenə can almağa xəyalınmı var? Məstana gözlərin alalanıbdır. M.P.Vaqif.

2. Dən düşmək.
Feyzullanın da saqqalı alalanıbdır. Q.Zakir.

ALALANMA
ALALI

Digər lüğətlərdə