ALTDAN-ALTDAN

zərf bax altdan 2-ci mənada.
[Nabat] əlaltı özünə paltar tikdirirdi və altdan-altdan geyinib asta-asta sallanırdı. S.Rəhimov.
Ailənin başqa üzvləri də sakit və altdan-altdan gah Şəmsiyyəyə, gah Səlimiyə baxır(dılar)… M.İbrahimov.
[Qara kişi] altdan-altdan qarısına baxırdı. Ə.Əbülhəsən.

ALTDAN
ALTDAN-ÜSTDƏN
OBASTAN VİKİ
Altdan subasma (rütubətlənmə)

Digər lüğətlərdə