APOLOGY

n 1. bağışlama, günahından / təqsirindən / suçundan keçmə, əfv etmə; sincere / public / suitable ~ səmimi / açıq / layiqli üzr istəmə; to make / to offer an ~ üzr istəmək; to accept an ~ üzrü qəbul etmək; to express an ~ 1) üzr istəmək; 2) izah etmək; I must offer her an apology for not going to her party Onun qonaqlığına getmədiyim üçün ondan üzr istəməliyəm; 2. mədh; müdafiə; 3. izahat; 4. təmizə çıxarma, bəraət

APOLOGIZE
APOSTASY