APPARENTLY

adv 1. açıq, açıqcasına, açıq-aydın, açıqdan açığa; şübhəsiz; görünür (ki), yəqin (ki), şübhəsiz; He apparently likes this work Görünür (ki) / Yəqin (ki) bu iş onun xoşuna gəlir; 2. aydındır ki, göründüyü kimi; He is apparently friendly Göründüyü kimi, o, mehribandır

APPARENT
APPARITION