APPEALINGLY

adv 1. yalvara-yalvara, riqqətlə, şəfqətlə; 2. cəlbedici bir tərzdə

APPEALING
APPEAR