AVAM

sif. [ ər. ] Oxumamış, savadsız. Avam adam.
– Naçalnik Qurbanəli bəyə cavab verdi ki, Kərbəlayı Qasım qanmır, avamdı. C.Məmmədquluzadə.
[Tahir:] Usta, məni o qədər də avam hesab etmə.
Mən zəmanəmizin qədrini yaxşı bilirəm. M.Hüseyn.

// Sadədil, sadəlövh. O çox avam adamdır.
// İs. mənasında. Geridə qalmış adam, savadsız adam. Avamları başa salmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVAM AVAM (geridə qalmış, oxumamış, savadsız adam) [Məmməd ağa:] Avam da var, avam da. Amma bunlar kimi avam men görməmişəm (N
  • AVAM cahil — savadsız — nadan

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AVAM AVAM – MƏDƏNİ Görürəm ki, mədəni adamsınız (İ.Fərzəliyev); Naçalnik Qurbanəli bəyə cavab verdi ki, Kərbəlayı Qasım qanmır, avamdır (C
AVADANLIQ
AVAMCASINA

Digər lüğətlərdə