AVAMCASINA

zərf Avam adam kimi, heç bir şeyi başa düşməyən adam kimi; cahilcəsinə.
Məşədi Kazım ağa … avamcasına güldü. M.S.Ordubadi.

AVAM
AVAMLIQ

Digər lüğətlərdə