AVANQARDLIQ

is. Qabaqcıllıq; rəhbərlik. İşçi sinfinin avanqardlıq rolu.
AVANQÁRD
AVÁNS

Digər lüğətlərdə