AVARƏ

[ fars. ] bax avara 1
Mişki-Çin avarə olmuşdur vətəndən mən kimi. Füzuli.
Ey səba, yarə de ki, avarə gördüm Vaqifi. M.P.Vaqif.
Doğru deyən olsaydı, yalançı usanardı; Avarə qalanlar dəxi bir söz də qanardı. M.Ə.Sabir.

AVARÇI
AVARİYA

Digər lüğətlərdə