AVAZIMIŞ

f.sif. Rəngi qaçmış, solmuş.
Cəlalzadə Dəmirovun avazımış sifətinə baxdı. S.Rəhimov.

AVAZIMAQ
AVAZLANMA

Digər lüğətlərdə