AVAZIMAQ

f. Rəngi qaçmaq, rəngi solmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVAZIMAQ solmaq — ağarmaq — saralmaq
  • AVAZIMAQ ayılmaq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AVAZIMAQ AVAZIMAQ – QARALMAQ Onun qaramtıl çöhrəsi avazıdı, sonra boğulub qaraldı (İ.Şıxlı)

Etimologiya

  • AVAZIMAQ Sözün əsli ağ kəlməsi ilə bağlıdır, ağ rəng bildirən sifətdir, az sözü isə miqdar bildirir: ağaz (yəni azca ağ) sözü -ı şəkilçisi vasitəsilə bərkimək
AVAZIMA
AVAZIMIŞ

Digər lüğətlərdə