Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «UL» – 25
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UD UF UX UK UQ UL UM UN UP UR US UT UV UY UZ
 

ULAQ

is. Yük və ya minik heyvanı. Ulaqları o tərəfdəki otluğa buraxıb gələn Yusif atasının yanında durdu.
ətraflı

ULAQÇI

is. köhn. Keçmişdə: ulaqla yük daşıyan adam.
ətraflı

ULAMA

1. “Ulamaq”dan f.is. 2. İt, qurd və bəzi başqa heyvanların, habelə bayquşun çıxardığı sürəkli inilti səsi.
ətraflı

ULAMAQ

f. 1. Ulama səsi çıxarmaq. İt ulayır. Bayquş ulayır.
ətraflı

ULAN

is. [pol., əsli türkcədən] tar. Çar Rusiyası ordusunda və bəzi xarici ordularda yüngül süvari əsgəri, ya zabiti.
ətraflı

ULARTI

is. Ulama səsi, ulama. Midhət .. bayquşların ulartısını eşitməməsi üçün öz zədəli maşınını .
ətraflı

ULAS

is. bot. Tozağacı fəsiləsindən dağlıq yerlərdə bitən ağac; vələs.
ətraflı

ULAŞMA₁

“Ulaşmaq1”dan f.is. Uzaqlardan ara-sıra canavar ulaşması eşidilir. Q.İlkin.

ULAŞMA₂

“Ulaşmaq2”dan f.is.

ULAŞMAQ₁

qarş. Ağız-ağıza verib ulamaq, hamı birdən ulamaq.

ULAŞMAQ₂

f. Yetişmək, görüşmək, qovuşmaq. Vəfa qıl bir vəfadarə; Ulaşma hər biiqrarə; Mətain atma bazarə; Xəridar olmayan yerdə. M.V.Vidadi.

ULDUZ

is. 1. Öz təbiəti etibarilə günəşə bənzəyən və gecələr göydə parıldayaraq nöqtə kimi görünən göy cismi.
ətraflı

ULDUZAOXŞAR, ULDUZVARİ

sif. Ulduz şəklində olan. Ulduzvari nişan.

ULDUZLU

sif. Ulduzlarla örtülü, ulduzlarla dolu, çoxlu ulduz olan.
ətraflı

ULDUZNİŞAN(LI)

sif. Üstündə ulduz şəklində nişanı olan. Ulduznişan papaq.
ətraflı

ULDUZŞƏKİLLİ

bax ulduzaoxşar.

ULDUZU

bax ulduzaoxşar. [Ananın] yarıçılpaq vücuduna amansız qış gecəsi başqa bir don biçir, başqa bir örtü geyindirir, şaxtanın buz barmaqları ona ulduzu naxışlardan zərif bir libas toxuyur.. Ə.Məmmədxanlı.

ULTİMÁTUM

[lat. ultimatum] Dövlətlərarası münasibətlərdə: bir dövlətin başqa dövlətə verdiyi qəti tələb (ultimatumun mahiyyəti ondan ibarət olur ki, o heç bir mübahisə və etiraza yol vermir və irəli sürülən tələblər müəyyən müddət ərzində yerinə yetirilmədiyi təqdirdə dərhal qüvvə və s.
ətraflı

ÚLTRA

[lat. ultra] Siyasətdə: ifrat, ifratçı. ultra.
ətraflı

ULTRABƏNÖVŞƏYİ

ultrabənövşəyi şüalar fiz. – gözlə görünməyən elektromaqnit şüaları.
ətraflı