Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ABADANLAŞMAQ

b a x abadlaşma
← ABADANLAŞMA

“Abadanlaşmaq”dan f.is.

ABADANLIQ →

is. 1. B a x abadlıq. Hərə bir əl qoysa abadanlığa; Kəndimiz böyüyüb bir şəhər olar.

Həmin söz digər lüğətlərdə: