Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADANLAŞMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax abadlaşmaq.
← ABADANLAŞMA

“Abadanlaşmaq”dan f.is

ABADANLIQ →

is. 1. bax abadlıq. Hərə bir əl qoysa abadanlığa; Kəndimiz böyüyüb bir şəhər olar. S.Vurğun. [Kəndlilər] bir yerdə işləsinlər; … hökumət bu işə kömək