Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADLAŞDIRILMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Abadlaşdırılmaq”dan f.is.
← ABADANLIQ

is. 1. bax abadlıq. Hərə bir əl qoysa abadanlığa; Kəndimiz böyüyüb bir şəhər olar. S.Vurğun. [Kəndlilər] bir yerdə işləsinlər; … hökumət bu işə kömək

ABADLAŞDIRILMAQ →

məch. Abad edilmək, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin edilmək, yaxşı və mədəni hala salınmaq