Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ALP

  igid, qəhrəman, bahadır (qədim türklərdə titul)

  Tam oxu »
 • ALPAN

  igidlər, qəhrəmanlar, cəsurlar

  Tam oxu »
 • ALPAR

  igid, cəsur, qorxmaz qəhrəman

  Tam oxu »
 • ALPARSLAN

  igid, aslan, igid döyüşçü, cəngavər

  Tam oxu »
 • ALPAŞA

  uca, yüksək paşa (baş ağa)

  Tam oxu »
 • ALPAŞA

  bax: Alp və Paşa; qəhrəman Paşa; qorxmaz Paşa

  Tam oxu »
 • ALPƏR

  igid, cəsur, qorxmaz qəhrəman

  Tam oxu »
 • ALPXAN

  qorxmaz, igid, qəhrəman xan

  Tam oxu »
 • ALPMAN

  qoçaq, igid, qəhrəman insan

  Tam oxu »
 • ALPSOY

  igid, qəhrəmanlar nəslindən olan

  Tam oxu »
 • ALPTƏGİN

  igid, qəhrəman xanzadə

  Tam oxu »
 • ALPTƏKİN

  igid, qəhrəman xanzadə

  Tam oxu »
 • ALŞAN

  "Əli şanı" birləşməsindən yaranmış, "Əli şanlı, Əli kimi şanlı” mənasındadır

  Tam oxu »
 • ALTAY

  hündür dağ, yüksək dağ; Altay dağlarının adındandır

  Tam oxu »
 • ALTINBAY

  qızıl bəy; varlı-dövlətli bəy

  Tam oxu »
 • ALTINBƏY

  qızıl bəy; varlı-dövlətli bəy

  Tam oxu »
 • ALTINXAN

  qızıl kimi saf və təmiz olan xan

  Tam oxu »
 • ALTUN

  qırmızı, od rəngli; qızıl, var-dövlət

  Tam oxu »
 • ALTUNBAY

  qızıl bəy; varlı-dövlətli bəy

  Tam oxu »
 • ALTUNBƏY

  qızıl bəy; varlı-dövlətli bəy

  Tam oxu »
 • ALTUNƏ

  qırmızı, od rəngli; qızıl, var-dövlət

  Tam oxu »
 • ALTUNXAN

  qızıl kimi saf və təmiz olan xan

  Tam oxu »
 • ALVERDİ

  "Allahverdi"(bax) adının qısaldılmış şəkli

  Tam oxu »
 • ALYAS

  bədbəxtlik; uğursuz gündə doğulan

  Tam oxu »
 • AMAL

  əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran

  Tam oxu »
 • AMALƏ

  əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran

  Tam oxu »
 • AMALXAN

  bax: Amal və Xan; arzu edilən xan

  Tam oxu »
 • AMALİYA

  əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran

  Tam oxu »
 • AMALYA

  əməllər, işlər, arzular; q. yəh. sevimli ceyran

  Tam oxu »
 • AMAN

  rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam

  Tam oxu »
 • AMANA

  rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam

  Tam oxu »
 • AMANƏ

  rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam

  Tam oxu »
 • AMANGƏLDİ

  bağışlanan doğuldu, rəhm olunan gəldi

  Tam oxu »
 • AMANXAN

  bax: Aman və Xan; bağışlayan xan

  Tam oxu »
 • AMANULLA

  Allahın mərhəməti, Tanrının etimadı

  Tam oxu »
 • AMAR

  sakit, xoşbəxt, qayğısız

  Tam oxu »
 • AMAŞ

  q.t. "Amaçur" adının qısaldılmış forması (çur-hərbi titul, sərkərdə)

  Tam oxu »
 • AMƏN

  rəhm, şəfqət, mərhəmət; etimad, inam

  Tam oxu »
 • AMİD

  ağsaqqal, başçı, rəis; ağbirçək

  Tam oxu »
 • AMİDƏ

  ağsaqqal, başçı, rəis; ağbirçək

  Tam oxu »
 • AMİL

  tapşırığa əməl edən, icraçı; vəkil edilmiş

  Tam oxu »
 • AMİLƏ

  tapşırığa əməl edən, icraçı; vəkil edilmiş

  Tam oxu »
 • AMİN

  təhlükəsiz; "Ay Allah, qəbul et!"

  Tam oxu »
 • AMİNƏ

  təhlükəsiz; "Ay Allah, qəbul et!"

  Tam oxu »
 • AMİR

  buyuran, əmr edən; başçı, böyük

  Tam oxu »
 • AMİRƏ

  buyuran, əmr edən; başçı, böyük

  Tam oxu »
 • AMİYƏT

  sadə adamlar, kütləyə aid olan

  Tam oxu »
 • AMRAH

  sevimli (qədim türk adlarındandır); sevgili, dost

  Tam oxu »
 • AMRAK

  sevimli (qədim türk adlarındandır); sevgili, dost

  Tam oxu »
 • AMUL

  sakit, mülayim; nəzakətli, intizamlı, ədəbli

  Tam oxu »