VƏLİ

dost, yoldaş, qayğı göstərən.
VƏLHƏD
VƏLİAĞA

Digər lüğətlərdə