ABİDƏ

Ərəbcədir, əbədi sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABİD
ABİOTİK

Значение слова в других словарях