ABİD

Ərəb mənşəlidir, “ibadət edən”, “Allah qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABİ-NEYSAN
ABİDƏ

Значение слова в других словарях