AKKÓRD

is. [ ital. ] mus. Bir-birindən çeşidli intervalda yerləşən, eyni zaman ərzində ən azı üç həmahəng səslənən tonun birləşməsi.
Səbri bütün diqqətini toplayıb son akkordları vurdu. M.Hüseyn.

AKIN
AKKORDEÓN

Digər lüğətlərdə