AÓRTA

is. [ yun. ] anat. Ürəyin sağ mədəciyindən çıxan və bədənin (ciyərlərdən başqa) bütün üzvlərini arterial qanla təchiz edən ən böyük qan damarı; şah damar. Aortanın divarı. Aortanın qalxan hissəsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AORTA aorta bax şahdamar
ANTROPOMORFİ́ZM
APAÇIQ

Digər lüğətlərdə