AŞİNALIQ

bax aşnalıq.
Vaxtında sən aşinalıq etdin; Döndün, belə bivəfalıq etdin. X.Natəvan.
Əzəldən eylədin mənnən aşinalıq; İndi nədən oldu bu bivəfalıq? Aşıq Dilqəm.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AŞİNALIQ dostluq — yoldaşlıq
  • AŞİNALIQ məlumatlılıq — vaqiflik — tanışlıq — bələdlik
AŞİNA
AŞİYAN

Digər lüğətlərdə