AĞIR

Dəyərli, əziz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞILMƏND
AĞIRMAQ

Digər lüğətlərdə