ACIQLANMAQ

f.
1. Acığı tutmaq, hirslənmək, hiddətlənmək, qızmaq. Hər şey üçün adam acıqlanmaz. Niyə belə acıqlanmısan? – Nəbi bərk acıqlanmışdı.
Boz atın ağzını geri qaytarıb, naçalnikin qoşununa təpindi. Qacaq Nəbi”.
Nina mənim Sərdar Rəşidlə söhbətimi gördüyündən yenə də acıqlandı. M.S.Ordubadi.
Tez-tez ayağı sürüşdüyündən isə [Qarakişi] daha da acıqlanırdı. Ə.Əbülhəsən.

2. Birinin üstünə qışqırmaq, məzəmmət etmək, danlamaq. Atası oğluna acıqlandı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ACIQLANMAQ 1. ACIQLANMAQ Dedim gözəl, bir busə ver o xaldan; Acıqlandı, dedi, al, sənə qurban (Aşıq Abbas); QABARMAQ Göyərçin Xudaverdini görüb qapıdan cəld çıxa
  • ACIQLANMAQ hirslənmək — hiddətlənmək — qızmaq — əsəbiləşmək
  • ACIQLANMAQ məzəmmətləmək — danlamaq
ACIQLANMA
ACIQLI

Digər lüğətlərdə