ALAY

Böyük dəstə, kütlə, izdiham. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dəlilər yeriyir, alaylar bükür,

Düşmanlar əlindən dad, həzər çəkir,

Quşlar qanad salır, şahlar tük tökür,

Bir de, qoç Koroğlu, nədən məlulsan?

                                 (“Eyvazın Çənlibelə gətirilməyi”)

ALATİ
ALCA

Digər lüğətlərdə