AVANTÜRAÇILIQ

is. Avantüraya meyil (bax avantüra).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVANTÜRAÇILIQ macəraçılıq — fırıldaqçılıq
AVANTÜRAÇI
AVANTÜRİ́ST

Digər lüğətlərdə