AVARALIQ

is.
1. Heç bir işlə məşğul olmama, vaxtını boş-boş keçirmə; sərsərilik. Bu oğlan avaralığa öyrənib, heç bir işdən yapışmaq istəmir.
□ Avaralıq etmək – heç bir işlə məşğul olmamaq, veyl-veyl gəzmək.
2. Özündən asılı olmayaraq işdən yapışa bilməmə, işdən ayrılma; məəttəlçilik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVARALIQ məskənsizlik — sərsərilik

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • AVARALIQ AVARALIQ – İŞGÜZARLIQ Bu oğlan avaralığa öyrənib, heç bir işdən yapışmaq istəmir. Çünki onu tanıyırdı, işgüzarlığına bələd idi (Mir Cəlal)
AVARALAŞMAQ
AVARÇƏKƏN

Digər lüğətlərdə