İLHAM

İLHAM (şairlikdə: bir şeydən təsirlənib ruhlanma, ruh coşqunluğu) ..Güvənib ilhamına; Könül avazla qonur nəğmə bu el bayramına (S.Rüstəm); TƏB [Nizami:] Bir şairin təbi nə qədər işıqlı olursa olsun, saray içərisindən bir günəş kimi dünyaya işıq sala bilməz (M.S.Ordubadi).

İLĞIM
İLHAMLANDIRMAQ

Digər lüğətlərdə