İNƏK

is.
1. Süd verən iri ev heyvanı, öküzün dişisi. Südlü inək. Qısır inək. İnək qatığı, qaymağı (inək südündən hazırlanan qatıq, qaymaq).
– Rəna dərhal qollarını çırmayıb inəyi sağmaq üçün getdi. M.S.Ordubadi.
…Evin sağındakı qocaman qoz ağacı yanında inək mələdi. M.Hüseyn.

2. vulq. Çox kök, yöndəmsiz qadın, yaxud qorxaq və ya küt adam haqqında.
◊ İnək kimi sağmaq – özü üçün gəlir mənbəyi etmək, müntəzəm surətdə birinin pulunu, varını əlindən almaq, sorub çəkmək, istismar etmək.
Bir sözlə, Molla Qasım Güllücə kəndini inək kimi sağıb yeyirdi. S.S.Axundov.

// İstismar etmək.
Hər il inək kimi sağılan torpaq gücdən düşmüşdü. (Qəzetlərdən).

Etimologiya

  • İNƏK Sözün əsli sağır n (n) ilə yazılıb “dişi tısbağa, dişi dəvə” mənalarında işlədilib. Deməli, inək sözü dişi kəlməsinin sinonimi olub
İNÉRSİYA
İNƏKÇİ

Digər lüğətlərdə