ANKLET

n 1. ayaq bilərziyi, ayaq həlqəsi; 2. gödəkboğaz corab

ANKLE-JOINT
ANNALIST