APATHIZE

v laqeydləşdirmək, etinasız etmək, süstləşdirmək, keyləşdirmək

APATHIST
APATHY