APIECE

adv hər birinə, bir dənəsinə; six pence ~ hər birinə / bir dənəsinə altı pens; to give the boys two books ~ hər bir oğlana iki kitab vermək

APICULTURE
APISH