APISHNESS

n meymunluq etmə, yamsılama; əzilib-büzülmə

APISHLY
APISM