APOSTATIZE

v əl çəkmək; əlaqəsini kəsmək, uzaqlaşmaq, üz döndərmək (inamdan, prinsipdən və s.); xəyanət etmək, xain çıxmaq

APOSTATE
APPAL