Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «UD» – 29
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
UC UD UF UX UK UQ UL UM UN UP UR US UT UV UY UZ
 

UD₁

is. [ər.] Vətəni Hindistan sayılan, yandırılanda xoş iy verən bir ağac (xoş qoxu vermək üçün otaqlarda xüsusi qablarda – buxurdanlarda yandırılardı).

UD₂

is. [ər.] Yaxın Şərqdə simli musiqi alətinin adı.
ətraflı

UDDURMA

“Uddurmaq”dan f.is.

UDDURMAQ

icb. 1. Udmağa məcbur etmək. 2. məc. Qəbul etdirmək, qəbul etməyə məcbur etmək. ◊ Qan uddurmaq – b a x qan.

UDÉL

[rus.] tar. 1. Qədim Rusiyada: knyaz və onun ailəsinin ayrı-ayrı üzvlərinə məxsus olan yerlər, torpaqlar, mülklər.
ətraflı

UDİNCƏ

sif. və zərf Udin dilində. Udincəazərbaycanca lüğət. Udincə danışmaq.

UDQUNMA

“Udqunmaq”dan f.is.

UDQUNMAQ

f. 1. Reflektiv (qeyri-ixtiyari) olaraq boğazında, burnunda əmələ gələn seliyi udmaq, boğazı sanki bir şeyi udur kimi hərəkət etmək.
ətraflı

UDLAQ

is. anat. Həzm cihazının bir hissəsi – ağız boşluğunu qida borusu ilə birləşdirən əzələ borusu.
ətraflı

UDMA₁

“Udmaq1”dan f.is. Udma prosesi. Udma zamanı boğazda ağrı hiss etmək.

UDMA₂

“Udmaq2”dan f.is.

UDMAQ₁

f. 1. Udlaq əzələlərinin hərəkəti ilə bir şeyi ağız boşluğundan qida borusuna və mədəyə ötürmək.
ətraflı

UDMAQ₂

f. 1. Oyunda, yarışda üstün gəlmək, aparmaq.
ətraflı

UDMURTCA

sif. və zərf Udmurt dilində. Udmurtca qəzet. Udmurtca danışmaq.

UDUCU

sif. və is. xüs. Buğu, nəmi, rütubəti və s.
ətraflı

UDUXMAQ

f. Sözü demək istəmək, amma deyə bilməmək; boğazında qalmaq.

UDULMA₁

“Udulmaq1”dan f.is.

UDULMA₂

“Udulmaq2”dan f.is. Udulmasından asılı olaraq həblər bir neçə vəzndə buraxılır. R.Əliyev.

UDULMAQ₁

“Udmaq1”dan məch.

UDULMAQ₂

“Udmaq2”dan məch. Lotereyada üç maşın udulmuşdur.