AÇIQ-AYDIN

zərfsif. bax açıq (12-13-cü mənalarda). Açıq-aydın məsələ. Fikrini açıq-aydın söyləmək. Açıq-aydın danışmaq.
– Dostumuzun açıq-aydın baxışlarından; Mavi suya nur tökülür, mənalar yağır. S.Vurğun.

Etimologiya

  • AÇIQ-AYDIN İlk baxışda 2-ci söz “ay işığı” kimi başa düşülür, amma sözün əsli açıq-adırt olub (“ayırmaq, analiz, çözələmək” mənalarını əks etdirib)
AÇIQ-AŞKAR
AÇIQ-SAÇIQ

Digər lüğətlərdə