AŞIQ1

Xalq xanəndəsi, həm oxuyan, həm çalan, həm də söz qoşan saz şairi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Sazın kəllə hissəsində yerləşən, simlərin bağlandığı tağalaq şəkilli detal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Aşıq sazın simlərini dartıb-boşaltmaqla onların kökünün eyni səs yüksəkliyində saxlamaq vəzifəsi daşıyır.

Mən bayaq sazı çalanda aşığının birini sındırmışam. Belə apara bilmərəm. Aşıq Cünun mənim atamı yandırar. (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”)

AŞXANA
AŞIT

Digər lüğətlərdə