ADAMLI

sif. dan. Yaxın adamı, böyüyü olan; köməyi, arxası, himayəçisi, qohuməqrəbası olan.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ADAMLI arxalı — köməkli — himayəli
ADAMDANQAÇAN
ADAMLIQ

Digər lüğətlərdə