AVANTÜRİ́ST

[ fr. ] bax avantüraçı.
Rayon işçiləri çox Möhlətov kimi avantüristlərin maskasını yırtmışdır… Mir Cəlal.
[Şahsuvarov:] İnsan nə qədər avantürist olmalıdır ki, belə işlər tutsun. İ.Əfəndiyev.
[Çar] hökuməti … canilərin, qatillərin, julik və avantüristlərin, rüşvətxor və qaniçici parazitlərin yaramaz əməllərinə göz yumurdu. H.Sarabski.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AVANTÜRİST avantürist bax macəraçı
  • AVANTÜRİST bax: avantüraçı
AVANTÜRAÇILIQ
AVANTÜRİ́ZM

Digər lüğətlərdə