AYAQ

Qədəh.

Gümüş piyaləlim, altun ayaqlım,

Sürahı gərdənlim, qaymaq dodaqlım,

O ceyran yerişlim, ayna qabaqlım,

Qurbani der: məni candan eylədi.

                                             (“Qurbani”)

AYAĞINA AT TUŞAGINI VURMAQ
AYAQ

Digər lüğətlərdə