AYAQ

Dəfə, kərə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Nə gördün? Nə eşitdin? Bu ayaq hardan gəlirsən? (“Məhbub xanımın Çənlibelə gəlməyi”)

                                                                       *

Eşidin, agah olun! Mən bu ayaq Toqatdan gəlirəm. (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

AYAQ
AYAQLU

Digər lüğətlərdə