Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «BR» – 28
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
BA BE BI BL BO BR BU
 

BRA

is. [fr.] Divar şamdanı, qəndili.

BRAK

[alm.] 1. Nöqsanlı, zədəli mal, zay və s.
ətraflı

BRAKÇI

is. xüs. İstehsalatda nöqsanlı, zədəli malları brak etməklə məşğul olan işçi.

BRAKONYER

is. [fr.] İcazəsiz ov edən, balıq tutan; ovçuluq və balıqçılıq qanunlarını pozan.

BRAUNİ́NQ

[ing. xüs. addan] Xüsusi sistemli silah (tapança) növü.
ətraflı

BRÁVNİK

dan. bax brauninq. Birinci kərə [Rəşidin] belində kiçik “bravnik” tapança görürdüm. M.S.Ordubadi.

BREZÉNT

[holl.] 1. Su keçirməyən qalın parça. Un çuvallarının üstü brezentlə örtülmüşdür.
ətraflı

BRƏHMƏ́ N

is. [sanskr.] 1. Hindlilərin qədim dini olan brəhmən dininə mənsub adam.
ətraflı

BRƏHMƏNİZM

bax brəhmənlik.

BRƏHMƏNLİK

is. Eramızdan qabaq X-IX əsrlərdə Hindistanda meydana gələrək, hindlilərin ən qədim dini olan vedizmi əvəz etmiş din.

BRİFİNQ

is. [ing.] Bir mövzuda nəticə olaraq verilən məlumat və ya bəyanat; açıqlama.

BRİKÉT

[fr.] Kərpic şəklində preslənmiş (sıxılmış) material. Kömür briketi.

BRİKETLƏMƏ

“Briketləmək”dən f.is.

BRİKETLƏMƏK

f. Briket (kərpic) şəklində presləmək, kərpic şəklinə salmaq.

BRİKETLƏNMƏK

məch. Briket (kərpic) şəklində preslənmək, kərpic şəklinə salınmaq.

BRİQÁDA

[fr.] 1. Bir neçə polkdan, batalyon, ya batareyadan ibarət qoşun birləşməsi.
ətraflı

BRİQADİ́R

[alm.] 1. Briqada rəhbəri, başçı (b a x briqada 3-cü mənada).
ətraflı

BRİQADİRLİK

is. Briqadir vəzifəsi və işi.

BRİLYÁNT

[fr.] 1. Cilalanmış (taraş edilmiş) almaz, çox baha qiymətli parlaq daş.
ətraflı

BROKER

is. [ing.] Alıcı və satıcı arasında əlaqə yaradan şəxs.