İÇKİ

is. İçilən spirtli mayelər. Spirtli içkilər. Şirin içkilər.
– Bir müsəlman ki bir rus məclisinə düşərdi, öldürsəydin də, bir qətrə içki dilinə vurmazdı. C.Məmmədquluzadə.
Axır vaxtlarda Yusif əlinə düşən pulu içkiyə verib, tez-tez məst olurdu. S.S.Axundov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İÇKİ İÇKİ ..Ağaxan beyin süfrəsində haram buyurulmuş içkilər olduğundan mərsiyəxanın xörəyi, yerləşdiyi otaqda ayrıca olaraq, ona çatdırılardı (S

Etimologiya

  • İÇKİ İçmək feilindən əmələ gəlib. İç sözü həm də isim kimi işlədilir. İçmək –“içəriyə ötürmək” deməkdir (Anadolu türkləri siqareti də içirlər), içəri sözü
İÇİRTMƏK
İÇKİÇİ

Digər lüğətlərdə