İNGİLİS

is. İngiltərənin əsas əhalisini təşkil edən, Hind-Avropa dillərindən birində danışan xalq və bu xalqa mənsub adam.
İNFRASƏS
İNGİLİSCƏ

Digər lüğətlərdə