İNGİLİSCƏ


1. sif.zərf İngilis dilində. İngiliscə kitab. İngiliscə danışır. İngiliscəazərbaycanca lüğət.
2. is. İngilis dili. İngiliscəni yaxşı bilir.
İNGİLİS
İNGİLİSPƏRƏST

Digər lüğətlərdə