İRAQ

Uzaq, uzaqda. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

lkə, gəlmisən sorağa,

Daşın atılar irağa,

Hürü aparsın otağa,

Adı bəlli xan Eyvazım!

                (“Koroğlunun Qars səfəri”)

İRAQ
İRGÜRMƏK

Digər lüğətlərdə