İSA-MUSA

is. Yaz, yay gecələrində həzin səslə oxuyan bir quş.
Uzaqlarda isa-musa quşunun səsi eşidilirdi. Ə.Vəliyev.
Yalnız isaq-musaq yorulmadan səslənir. Ə.Əbülhəsən.
Haradasa isaq-musaq quşları bir-birini səsləyir, yerinə girən kimi dərin yuxuya getmiş Aşıq Cəlal rahat-rahat nəfəs alırdı. Ə.Məmmədxanlı.

İRZSİZ
İSABƏT

Digər lüğətlərdə