İSLAH

is. [ ər. ] Qüsur və nöqsanlarını aradan qaldıraraq yaxşı hala salma, yaxşılaşdırma, düzəltmə, yaxşılaşdırılma, düzəldilmə, düzəlmə.
Həzrət Əşrəf bilir ki, maarif, nəqliyyat, ziraət, ticarət və sair işlərimizin islaha böyük ehtiyacı vardır. M.S.Ordubadi.
İndi ki sən gördün özün-özünü; İslah yolundasan, oğlan, sən demək. B.Vahabzadə.

□ İslah etmək – düzəltmək.
[Qüdrət:] Məncə, şərtlərdə qüsur yoxdur, qüsuru şəxsən özünüzdə axtarıb tapsanız və onu tezliklə islah etsəniz, həm biz qazanarıq, həm də siz. M.Hüseyn.
Müəllimə fikrə gedir; Şagirdinə “iki” yazıb; Nöqsanını islah edir. M.Dilbazi.

İslah qılmaq köhn. – bax islah etmək.
Bari xudaya, özün islah qıl; Ta edələr pirü cavan sülh, sülh. M.Ə.Sabir.

◊ İslah evi – cinayətkarları islah etmək üçün xüsusi yer; dustaqxana.
Bu danışıqdan sonra hökumət məmurları şəhərə döndülər, dustağı da şəhər islah evinə keçirdilər. E.Sultanov.
İslah evi şəhərin bir kənarında, rayon milis idarəsinin yaxınlığında idi. S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İSLAH düzəltmə — yaxşılaşdırma

Etimologiya

  • İSLAH Ərəbcə sülh sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
İSLADILMIŞ
İSLAHAT

Digər lüğətlərdə